Mọi thư từ liên lạc xin gửi về:
Trường Việt Ngữ Lạc Hồng
11014 19TH DR SE STE 4
Everett, WA 98208
Ban Hội Đồng Quản Trị TVNLH
Email: DL_Board@truonglachong.org
Cô Oanh: (425) 268-1137
Email: oanh.lam@truonglachong.org
Địa điểm học (xin đừng gởi thư từ về địa chỉ này)
Mở cửa từ ngày 24 tháng 9 năm 2023 đến ngày 9 tháng 6 năm 2024 vào mỗi Chủ Nhật từ 1:30pm-4:00pm (Lịch trình học 2023-2024)
Mariner high school
200 120th Street SW
Everett, WA 98204