Mọi thư từ liên lạc xin gửi về:
Trường Việt Ngữ Lạc Hồng
PO BOX 12044
Everett, WA 98206
Thầy Hồ Gòn Gon.Ho@truonglachong.org
Cô Lâm Oanh Lam.Oanh@truonglachong.org
Cô Nguyễn T. Diễm Diem.T.Nguyen@truonglachong.org
Địa điểm học (xin đừng gởi thư từ về địa chỉ này)
Mở cửa từ ngày 8 tháng 9 năm 2019 đến ngày 14 tháng 6 năm 2020 vào mỗi Chủ Nhật từ 1:30pm-4:00pm
(Lịch trình học 2019-2020)
Mariner High School
200 120th St. SW
Everett, WA 98204
Mọi đóng góp hay ý kiến, xin điền vào đơn sau đây:
Họ tên *
Email *
Điện thoại
Tiêu đề
Nội dung *